Wettelijke informatie

  • Eigenaar
   • Achternaam - Voornaam : Marais Noël
   • Denominatie : LM Ouest
   • wettelijke status van : Auto-entrepreneur
   • RC : 342 829 892 00054
   • Adres : 251, avenue du Marensin - 40170 Lit et Mixe - France - Planète Terre
   • Contact : noel?lmouest.fr (remplacer ? par @)
   • Publicatiemanager : Noël Marais
  • Computerhosting
   • Hébergeur : o2switch
   • Adres : 222 -224, boulevard Gustave Flaubert - 63000 Clermont Ferrand
   • Téléphone : 0 444 446 040

Gegevenswaarschuwing

Deze juridische mededeling en andere artikelen zijn in het Frans opgesteld. In geval van een of meer vertalingen is alleen de Franse tekst authentiek in geval van betwisting.

IT & vrijheden

U hebt recht op toegang tot, wijziging, rectificatie en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben.
Een pagina over het privacybeleid is beschikbaar op deze site.
U kunt dit recht uitoefenen door mij te schrijven op noel@lmouest.fr

Gebruiksvoorwaarden van de site

Deze website en de volledige inhoud ervan, met inbegrip van teksten, stilstaande of geanimeerde beelden, databanken, programma's, talen, enz., hierna te noemen de website, is auteursrechtelijk beschermd. Reproductie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Noël Marais.
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als leidraad en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij kunnen niet instaan voor de juistheid van de hierin opgenomen informatie, noch garanderen dat de website in alle omstandigheden zal functioneren.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen van deze site zijn beschermd door het auteursrecht © - Alle rechten voorbehouden.

Alle elementen van intellectuele eigendom, merken, commerciële namen en slogans zijn eigendom van de onderneming LM Ouest, tenzij anders vermeld. Elke reproductie van deze website is verboden. De tekeningen, foto's, afbeeldingen, teksten, geanimeerde sequenties met of zonder geluid, en andere documenten die op deze website worden weergegeven, zijn onderworpen aan industriële en/of intellectuele eigendomsrechten, eigendom van de onderneming LM Ouest. Als zodanig is elke reproductie, representatie, aanpassing, vertaling en/of transformatie, hetzij gedeeltelijk of volledig, of overdracht naar een andere site verboden.

De informatie en presentaties op de pagina's van deze site worden louter ter informatie verstrekt en kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het gebruik ervan voor privé- of beroepsdoeleinden valt op geen enkele manier onder de verantwoordelijkheid van de onderneming LM Ouest. De firma LM Ouest kan de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de op deze site ter beschikking gestelde informatie niet garanderen; de foto's zijn niet contractueel.

Foto bibliotheek
Photos : copyright © 2022 – Tous droits déposés- Noël Marais

 

Galerij LM Ouest

Online winkel het hele jaar geopend
7/24

Werkplaats / winkel Lit & Mixe
Zomer opening
Donderdag tot zondag
Van 18:00 tot 21:00

251 avenue du Marensin
40170 Lit et Mixe - France - planète Terre

 facade boutique

Categorie

Handwerk

Porte clé touline

Touwmat - Baderne - Nœud de piton

Tentoonstelling


Informatie

F.A.Q.

Over ons

Wettelijke informatie

Privacybeleid

Vervoer - Betaling - Retour

Algemene verkoopvoorwaarden


 

 

Welkom op uw account

Mijn rekening bekijken


 Communicatie

Contactformulier


 Ik gebruik geen nieuwsbrieven. Sociale netwerken zijn voorbehouden voor dit doel.

pinterest 1 32instagram 1 32facebook 1 32